کاورهای تلسکوپی

کاور تلسکوپی (فلزی) محور y فرز cnc
کاور تلسکوپی ابعاد بزرگ فرز دروازه ای
نوع دیگر کاور تلسکوپی
کاور تلسکوپی تراش cnc
نمونه مستهلک قبل از تعمیر کاور تلسکوپی
کاور تلسکوپی (فلزی)